langpootmug
Langpootmuggen
2 November 2014
krokodillen
Krokodillen en alligators
2 November 2014

Primaten

primaten

Mensen, apen, mensapen, lori’s, spookdiertjes en maki’s behoren allen tot een groep van ca. 200 soorten die we primaten noemen. Deze zoogdieren hebben over het algemeen relatief grote hersenen, waardoor ze intelligent zijn en snel nieuwe vaardigheden aanleren. Veel primaten de duim over de handpalm bewegen om hem tegen de vingers te drukken. Zo kunnen ze objecten stevig vastgrijpen. Sommige hebben ook opponeerbare grote tenen. De meeste primaten leven in bomen en hebben voorwaartse wijzende ogen waarmee ze goed de afstand tussen twee takken kunnen beoordelen.

Apen van de nieuwe wereld

De apen die in de overdadige regenwouden van Midden- en Zuid-Amerika leven worden wel apen , van de Nieuwe Wereld genoemd. Hun lange staart helpt hen hoog boven de grond balanceren. Veel soorten, zoals de witvoorhoofd-kapucijnaap, rode brulaap en de spinaap hebben een grijpstaart die ze om takken kun­nen krullen en als vijfde ledemaat gebruiken. Ze hebben lange vingers, sterke voeten die goed grijpen en zijn uit­stekende hardlopers en springers. In tegenstelling tot hun verwanten in de Oude Wereld hebben ze brede neusgaten die zijwaarts openen en ze missen het eeltige zitvlak.

 • Doodshoofdaapje
 • Monniksaap
 • Spinaap
 • Witvoorhoofd- kapucijnaap

Apen van de oude wereld

Er leven ca. 80 apensoorten in Azië en Afrika. Ze worden apen van de Oude Wereld genoemd en heb­ben dicht opeen staande neerwaarts wijzen­de neusgaten. Op hun billen zitten stuk­ken harde huid, waardoor ze tijdens de slaap hun gewicht comfortabel zittend op hun achterste kunnen laten rusten. Ze zijn over het algemeen groter dan de apen van de Nieuwe Wereld of Noord en Zuid-Amerika. In tegenstelling tot deze laatste kunnen ze niet grijpen met hun staart. De mees­te apen van de Oude Wereld zijn overdag actief en slapen ‘s nachts. Ze hebben een uitstekend gehoor en gezicht- en smaakvermogen.

 • Allens moerasaap
 • Anubis baviaan
 • Dianameerkat
 • Japanse makaak
 • Mandril
 • Neusaap
 • Rode colobus

Mensapen en gibbons

Gorilla’s, chimpansees en orang-oetans worden mensapen genoemd. Zij zijn onze nauwste levende verwanten. Na de mens zijn zij de meest intelligente van alle primaten en men kan ze zelfs een simpele gebarentaal aanleren. Gibbons leven in het zuiden van Azië in bomen. Ze zijn kleiner dan mensapen en worden daarom lagere apen genoemd. Mensapen leven in familiegroepen. Gewoonlijk lopen ze op voeten en handen waarvan ze de knokkels gebruiken. Ze kunnen ook rechtop op de achterbenen lopen.

 • Gibbons
 • Chimpansee
 • Orang-oetan
 • Westelijke gorilla
 • Withandgibbon

Overige primaten

 • Slanke lori
 • Gouden Leeuwaapje
 • Keizertamarin
 • Spookdiertje
 • Dwerg-oeistities
 • Vingerdier (Aye-Aye)
 • Ringstaartmaki
 • Senegal-Galago
 • Rode Brulaap