Vissen

VissenEr leven thans op aarde meer dan 24.000 vissoorten en dat zijn er meer dan van enige andere vorm van gewervelde dieren. In grootte variëren ze van bijvoorbeeld de 1 centimeter grote dwergzeegrondel tot reuzen als de walvishaai, die 12 meter lang kan worden. Alle vissen leven in het water Er zijn minstens 14.000 soorten in zee en de rest leeft over de hele wereld in zoetwatermeren en rivieren. Om te ademen hebben vissen speciale organen, genaamd kieuwen, waarmee ze zuurstof uit water kunnen halen. In plaats van poten beschikken ze over vinnen en een staart waarmee ze hun lichaam door het water duwen.

Vissen voeden zich op veel uitlopende manieren. Sommige eten waterplanten en andere vangen kleine dieren of onttrekken ze aan het water door filterachtige structuren die aan hun kieuwen zijn gehecht. Veel soorten zijn actieve, snelle jagers met scherpe tanden, terwijl sommige, zoals platvissen en hengelaarvissen, verborgen op de zeebodem liggen te wachten tot de prooi dichtbij genoeg is om te pakken.

Wat is een vis?

Vissen waren de eerste gewervelde dieren (in het bezit van een wervelkolom) op aarde. De vroegste vissen leefden ca. 500 miljoen jaar geleden. Behalve de familie van de prikken en slijmprikken hebben ze allemaal een wervelkolom, maar bij haaien en roggen bestaat deze geheel uit kraakbeen.

Bouw van een vis

Er zijn drie hoofdgroepen vissen en hun verwanten. De meest primitieve groep beval prikken en slijmprikken. Deze visachtige dieren hebben geen kaken, alleen een soort zuigmond. De tweede groep omvat alle haaien en roggen. Ze worden kraakbeenganoïden genoemd omdat hun geraamte is opgebouwd uil een kraakbeenachtige substantie. De derde en grootste groep omvat de beenvissen. Zoals de naam al zegt, hebben deze vissen een geraamte van been.

Hoe vissen ademen

Vissen ademen door speciale organen, kieuwen genoemd, aan de zijkanten van de kop.
Ze bestaan uit grote aantallen tere plaatjes vol bloedvaten. Als het water door de kieuwen stroomt, dringen zuurstofmoleculen het bloed binnen, dat vervolgens door het lichaam wordt gevoerd. De kieuwen van een beenvis hebben aan de buitenkant een gecombineerde opening die wordt bedekt met een beschermende deksel. Bij haaien en roggen heelt iedere kieuw een eigen uitgang naar het water.

Eitjes en jongen

De meeste vrouwtjesvissen leggen grote aantallen kleine eitjes in het water. Mannetjes laten vervolgens sperma vrij om de eitjes te bevruchten die in het oppervlaktewater zweven of naar de bodem zinken. Uit de eitjes komen heel kleine larven waarvan er veel door andere dieren worde opgegeten. Sommige overleven en worden jongen met een meer volwassen lichaam. De jongen voeden zich en groeien uit tot volwassen vissen.

Vissenbekken

De bek van een vis is aangepast aan het voedsel dat hij eet. Kwaadaardige jaagvissen, zoals de barracuda, hebben een lange snuit met heel veel scherpe tanden om de prooi te verschalken. De hengelaarvis gebruikt zijn heel brede bek om prooi te verzwelgen die hij misleidt met zijn vishengel. Vele, zoals de kogelvis, bezitten een harde, snavelachtige bek om dieren met een harde schaal te kraken. De haring filtert klein dierlijk plankton uit het water via speciale organen aan zijn kieuwen, die kieuwboogstekeltjes worden genoemd.

Overzicht Vissen

2 november 2014
platvis

Platvissen

De platvissen behoren tot een familie van ca. 570 soorten. Op drie soorten na leven ze allemaal in zee. Jonge platvissen hebben aanvankelijk een […]
2 november 2014
baars

Baarsachtigen

Dit is de grootste en meest gevarieerde van alle vissen families en soorten ervan leven in vrijwel alle waterachtige habitals. Deze familie omvat minstens […]