Van én voor dierenliefhebbers: Dieren-Info

Land, lucht en water van onze aarde zijn gevuld met een verbazingwekkende afwisseling van leven. Bovendien hebben we meer dan 1,5 miljoen diersoorten inmiddels benoemd. Al die wilde dieren kunnen worden verdeeld in twee hoofdgroepen van diersoorten: gewervelde en ongewervelde dieren.

Verschillende soorten dieren

Amfibieën, reptielen, vissen, vogels en zoogdieren zijn allemaal gewerveld, wat wil zeggen dat ze een wervelkolom bezitten. Ongewervelde dieren, zoals insecten, spinnen en slakken hebben geen wervelkolom, Wetenschappers geloven dat de meeste gewervelde soorten, zoals zoogdieren en vogels, intussen bekend zijn, maar er kunnen nog miljoenen soorten insecten en andere kleine ongewervelde dieren zijn die nog niet zijn ontdekt.

Was men vroeger al tevreden wanneer men het ene wilde dier van het andere kon onderscheiden, tegenwoordig wil men ook de achtergronden van het dier leren kennen: hoe het leeft, zich voortplant, waar men het kan aantreffen en waarom en in welke relatie het tot andere dieren staat. Op onze website vind je ook een grote diversiteit aan informatie die juist de interessantste zaken van het leven der dieren beschrijven: evolutie, gedrag, hoe de dieren zich bewegen, erfelijkheid, ecologie, lichaamsbouw, verwantschap, natuurbescherming, bedreigde diersoorten en nog talrijke andere onderwerpen. Alle dierensoorten die worden beschreven zijn dieren die in het wild voorkomen.

In de komende tijd gaan we Dieren Info steeds verder uitbreiden met interessante en relevante informatie over dieren. Heeft u zelf tips of wilt u een bijdrage leveren aan onze websites neem dan contact met ons op.